Total
119
Shares

SARAJEVO, 23. decembar – U nedjelju 23. decembra 2018. godine održana je deveta redovna tribina koja se svakog mjeseca održava u Muhadžirskoj džamiji Osjek. Kruna mnogobrojnih aktivnosti u 2018. godini bilo je predavanje koje je održao glavni imam Medžlisa islamske zajednice Sarajevo, doc. dr. hfz. Kenan-ef. Musić. Tema Staro i novo okupila je veliki broj vjernika u Muhadžirskoj džamiji. Ova tema je jako važna zbog dvije činjenice, prva jer je vezana za vrijeme i prostor u kojem čovjek živi i djeluje, a druga je njegovo čvrsto ubjeđenje da se sve dešava Allahovom voljom i određenjem.

Džematski imam Mensur ef. Salkić u svom uvodnom obraćanju poselamio je prisutne džematlije te iskazao dobrodošlicu glavnom imamu. Kazao je  da starina baštini vrijednosti koje treba poštivati, a da novo pred nas postavlja izazove na koje valja odgovoriti. Istakao je da iza nas ostaju greške, a pred nama se otvaraju prilike da se popravimo i budemo bolji.

Glavni imam je u uvodu predavanja podsjetio da se nasljeđe posljednjeg Allahovog poslanika može sagledati kroz četiri hadisa. Hadis koji kaže da se djela vrjednuju prema nijjetu. Zatim hadis koji kaže da je halal i haram jasan. Treći hadis hadis koji podstiče da se govori dobro. I na kraju hadis koji od ljepote čovjekove vjere ističe da se treba klonuti onoga što ga se ne tiče.

Ovi hadisi zahtjevaju promjenu na dobro i u trenucima preplitanja starog i novog priliku da se o njima razmisli. Svaka promjena je Allahov znak da se sa sobom svede račun još na ovom svijetu. Godina koja odlazi sa sobom nosi sve ono što čovjek uradi. Kako je to islamska ulema imala običaj kazati da je svaki mjesec sanduk koji se sa istekom mjeseca zatvara i neće biti otvoren do Sudnjeg dana. Tek tamo će čovjek biti obaviješten šta je učinio, a šta je propustio učiniti. To je zato što je on sazdan od vremena i sa svakim danom odlazi i dio njega. Najvrijednije što nam je Gospodar poklonio na ovom svijetu je vrijeme. Samo ono na ovom dunjaluku ne može biti staro. Vrijeme je ono sa čim se može ponositi ili ono zbog čega će se mnogi stiditi. To potvrđuje i Muhammed a.s., kada kaže: “Dvije blagodati zanemaruju ljudi, zdravlje i slobodno vrijeme.“

Što se tiče pojma novog ljudi ga se veoma brzo zasite. Samo u džennetu blagodati izazivaju vječno uživanje u njima. Na ovom svijetu svaka novina izaziva sumnju i odbojnost. Tako je bilo i sa mekkanskim mušricima koji su se svim sredstvima suprostali novom pozivu. Da su znali koliko će se ljudi odazvati njemu i koliko će ih dolazili u zijaret Ka’bi odmah bi porušili kipove i prihvatili novu vjeru. Na kraju je doc. dr. hfz. Kenan-ef. Musić zaključio da neke stvari nikada ne zastarijevaju, a to su iskušenja, posebno ističući zavist i ljubomoru koja uništava vjeru i slabi snagu vjernika.

Nakon predavanja nastavljeno je druženje na kojem su članovi Omladisnkog sektora imali priliku predstaviti svoje aktivnosti glavnom imamu.