View Post

Bakijska

Bakijska džamija ili, izvorno, mesdžid Duradžik hadži Ahmeda, smještena na početku ulice Sagrdžije, čini jedinstvenu cjelinu zajedno sa prostorijama Pokopnog Društva Bakije. Prvi put se spominje počekom 17. vijeka. Džamija…
Share