Total
0
Shares

Džemat  Otes je registrovan 1981. godine. U prethodnom periodu Otes je pripadao džematu Butmir prije agresije, a džematu Pejton-Ilidža, nakon ‘95. godine.

Otes je naselje s desne strane na zapadnom izlazu iz Sarajeva prema Mostaru. Graniči s džematima Pejton-Ilidža, Bačića Polje i Doglodi, a rijeke Željeznica i Bosna odvajaju ga od džemata Osijek sa zapadne strane.

Nakon agresije, povratka stanovnika na Otes i nakon dugogodišnjih neuspjelih pokušaja da dobiju prijeratnu dozvolu za izgradnju džamije, džematlije Otesa  su počele 15. marta 2003. godine sa izgradnjom džamije na privatnom zemljištu koje je kasnije uvakufljeno zajedno s izgrađenom džamijom.

U julu iste godine počinje se klanjati u džamiji. Prva teravija se klanja 2004. godine, a 26.08.2007. god. džamija je svečano otvorena. U džamiji se klanja pet dnevnih namaza, džuma, teravih-namaz i bajram-namazi.

U mekteb je upisano oko 100 polaznika od kojih je oko 70 redovnih. Svake godine organizira se kurs sufare za odrasle osobe kojeg je završio veliki broj osoba. Samo ove godine kurs je završilo 15 osoba i nastavilo kurs učenja Kur’ana.

U mjesecu maju 2008. godine počela je izgradnja imamske kuće i dovršena je ovih dana.

U sklopu džamije nalazi se abdestana i mekteb sa školskim klupama, stolicama, tablom, televizorom, DVD-om, grafoskopom s urađenom kompletnom sufarom na foliji za prikazivanje na zidu, s kompjuterom i podnim grijanjem kojeg ima i kompletna džamija.

U Otesu živi oko 1 800 muslimana (osobe s pravom glasa-prema spisku glasača u mjesnoj zajednici), a od toga je 471 član islamske zajednice. Veliki broj je muhadžira iz različitih krajeva BiH, a najviše iz Istočne Bosne.

Imam, muallim i hatib džemata je Sabahudin ef. Botonjić. Muezin je hadži Sulejman Hodžić, predsjednik džematskog odbora hadži Nurif Mešević, a članovi džamatskog odbora su hadži Ibrahim Mešić, hadži Sulejman Hodžić,  Vehbija Avdić i Taib Bajraktarević koji je i blagajnik.