Total
0
Shares

Na zapadnom ulazu u Sarajevo, sa lijeve strane auto-puta, nalazi se džemat Osjek. Smješten je u sarajevskoj kotlini između rijeka Bosne  i Zujevine te ispod obronka planine Igman.Na istoku graniči sa džematom Ilidža, na sjeveru sa džematom Bojnik a na jugu sa džematom Vreoce-Vrelo Bosne.

Džemat Osjek je novonastali džemat na području Medžlisa IZ Sarajevo čije formiranje vežemo za 1997. godinu kada na ove prostore doseljavaju raseljena lica prije svega sa područja Bratunca i Srebrenice a kasnije i drugih područja Istočne Bosne te Sandžaka. Renoviranjem objekta Doma kulture i njegovo pretvaranje u mesdžid, džematlijama Osjeka je skoro deset godina omogućilo obavljanje vjerskih obreda. Nakon tog perioda, za samo dvije godine, džematlije, na čelu sa vrijednim građevinskim odborom, napravili su, a kasnije i svečano otvorili 26.7.2008.god. novu „Muhadžirsku džamiju“ u okviru koje se nalazi i imamski stan te čajdžinica.

Imam,muallim i hatib džemata od njegovog osnivanja je Muhamed ef.Memić. Džemat danas broji oko 600 stalnih članova sa tendencijom njegovog porasta. Predsjednik džematskog odbora je Mehmedalija Ćerimović, mujezin je Zejnel Osmanović a članovi su: Ismet Čeliković, Džemail Bećirović, Muhamed Omerović, Đemail Osmanović, Nafilj Avdović te imam po položaju.Prvi mujezin i jedan od osnivača džemata je bio rahmetli Arif Osmanović.Džemat Osjek se nalazi na području Općine Ilidža, ima osnovnu školu, ambulantu,apoteku.U džematu se obavlja beš vakat,vjerska pouka za djecu koju redovno pohađa oko 110 polaznika te kurs sufare i Kur’ana za odrasle.